Reportaże

Kobieta – przestrzeń konfliktów, pole walk. Szkice z antropologii politycznej. Edyta B. Pietrzak, Inga B. Kuźma

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdki (Oceń jako pierwszy)
Loading...

Herstorie. Temat z roku na roku popularniejszy. Coraz swobodniej wskazujemy herstoryczne inicjatywy (np. Łódzki Szlak Kobiet) i więcej jest literatury, w której kobiety odzyskują głos.

Z naukowej strony
Historia widziana i opowiadana z kobiecej perspektywy stał się przedmiotem badań naukowych. „Kobieta – przestrzeń konfliktów, pole walk” to jedna z książek, które z jednaj strony starają się systematyzować badania herstoryczne, z drugiej zaś pokazują jak bardzo szerokie jest to pojęcie i ilu dziedzin życia dotyczy. Zbiór szkiców, bo tym jest ta książka, w większości dotyczy tematu wojny, ale autorki jasno piszą czym ogólnie jest przestrzeń herstorii:

„Temat hersotrii bardzo bliski jest zagadnieniu szeroko pojętej różnorodności (…), wiąże się z problematyką wykluczenia, dyskryminacji i marginalizowania. Dyskurs na temat tych zjawisk, obecny na polskiej scenie politycznej, ma swoje odbicie także w postaci wzrostu tendencji nacjonalistycznych, antyuchodźczych i rasistowskich, ale przede wszystkim w sztucznych, opartych na lęku konstruktach „ideologii gender” i „idelogii LGBTQiA.”*

Historia nie jest kobietą
Nasze decyzje, czy tego chcemy czy nie, są warunkowane polityką. Szczególnie w sytuacji konfliktów politycy przejmuje kontrolę nad życiem ludzi. Polityka jak i wojna to „męski świat”,  kobieca perspektywa jest w tym świecie całkowicie pomijana. W szkicu „Genderyzacja pamięci z perspektywy antropologii politycznej” autorki skupiają się na interpretacji historii nie przez pryzmat polityki, który jest znany i wiemy czemu ma służyć, ale przez pryzmat płci. Szkic zachęca do dyskusji na temat zachowania pamięci o kobietach, które uczestniczyły i wciąż biorą udział w konfliktach zbrojnych. W tym tekście zajdziecie dużo odnośników do badań i publikacji, które rozszerzają to zagadnienie.

Kobiety w autobiografiach
Z mojego punktu widzenia – osoby interesującej się literaturą szczególnie ciekawy jest szkic „Herstoria i autobiografia”. W którym skrótowo opisane są różnice między autobiografiami kobiecymi i męskimi. W szerszym spojrzeniu widzę też, że ten rozdział dotyczy tematu przemilczenia historii nie pasujących do odgórnie przyjętej narracji. Takimi tematami było wszytko co naruszało męski porządek świata, a więc zagrażało męskiej władzy świeckiej i kościelnej.

Prawa kobiet i więcej
Z pięciu różnych tekstów na pierwszy plan wysuwa się wniosek – marginalizowanie głosu kobiet i innych grup mniejszościowych jest zakłamywaniem historii, a następnie odbieraniem prawa do wpływania na współczesny świat. Uważam, że szczególnie w obecnej rzeczywistości politycznej, ważne jest angażowanie się, wpieranie inicjatyw które przyczyniają się do uwzględnienia kobiecej perspektywy. Edyta B. Pietrzak, Inga B. Kuźma pracując w ramach projektu „Woman, War and Peace” zebrały i opracowały obszerny materiał dotyczący kobiet w sytuacji konfliktów, odzyskiwaniu historii, tworzeniu miejskich herstorii. Ta książka jest esencją z przeprowadzonych badań.

*”Kobieta – przestrzeń konfliktów, pole walk. Szkice z antropologii politycznej”,  Edyta B. Pietrzak, Inga B. Kuźma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, s. 9.

Książkę dostałam do Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.