Powieści


Powieści

Taniec zegara, Anne Tyler

Dosyć przewidywalna historia kobiety, w duchu lepiej późno niż wcale. Książka, która stawia stare...